Kde architekti končia,
miestor začína

Od roku 2013 sa venujeme projektovo–inžinierskej činnosti. Časom sa z nás vyprofiloval stabilný tím, ktorý rieši projekty rôznych potrieb a mierok. Zabezpečujeme kompletné riešenie od analýzy investičného zámeru až po kolaudáciu, aby ste mali čo najmenej starostí.

Zameriavame sa na:

– Overovacia štúdia – ekonomický prípadne energeticky prepočet investičného zámeru

– Kompletné projektové riešenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie potrebných pre Vašu stavbu, či už je to bývanie, administratíva alebo priemysel

– Rekonštrukcie, sanácie historických objektov a Národných kultúrnych pamiatok

– Obnova bytových domov (štátny fond rozvoja bývania)

– Príprava územia

– Autorský a technický dozor

– Inžinierska činnosť a garancia vybavenia úradných záležitostí

– Kolaudácia, prípadne povolenie prevádzky a.i.

Ing. Tomáš Frantz
projektový manažér
tomas@miestor.sk

Ing. Ján Majerník SKSI 6765*I1
projektant
jan@miestor.sk

Ing. Tomáš Horák
projektant, energetika
horak@miestor.sk

Ing. Michaela Pappová
projektant
michaela@miestor.sk


Hľadáme Juniora
job@miestor.sk


Hľadáme Seniora
job@miestor.sk

miestor s. r. o.
Račianska 78
831 02 Bratislava

+421 908 092 924
+421 902 311 435
atelier@miestor.sk